Marka Danışmanlığı
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Marka Danışmanlığı
Marka Danışmanlığı

Marka Danışmanlığı

Ürün veya hizmet sunan bir işletmenin rakiplerinden ayırt edilmesi amacıyla isim, sözlük, şekil, harf ve sayı gibi elemanların kullanılması vasıtasıyla oluşturulan sembolik işaretlerine marka adı verilir. Marka, logo ile benzer bir yapıya sahip olsa da genellikle kelimeler ile ifade edilen ve çoğu zaman tek kelimeden oluşan bir ifadedir. Bir işletmenin prestijini, tarihini ve nasıl tanınması gerektiğini ifade eden bu kavram için özellikle son yıllarda Marka Danışmanı önemli bir hizmet kolu oluşturmaktadır. 

Marka Danismani Nedir Ve Ne İş Yapar?

Bir işletmenin marka sahibi olabilmesi ve bu markanın artık kalıcı bir hale gelebilmesi için çok uzun ve zahmetli bir sürecin yönetilmesi gerekir. Çünkü bu kapsamda bir marka oluşturulması, bu markanın gerçeğe dönüştürülmesi ve Marka Tescil gibi işlemlerin yapılması gereklidir. Bu işlemler konusunda da Marka Danışmanı profesyonel destek olmaktadır.

Markalaşma süreci içerisinde bir işletme reklam, pazarlama, Kurumsal Kimlik hazırlama, değişim ve tanıtım gibi birçok faaliyet gerçekleştirir. Muhteşem bir kurum kimliğine sahip olmakla birlikte doğru bir işleyiş sağlanması, pazarda rekabet içerisinde bulunma yapısına gelinmesi gibi her adımda markalaşma çalışmaları gerçekleştirilir. Bu nedenle danışmanlar markalaşma sürecinde çok önemli bir noktada bulunmaktadır. 

Marka Danışmanı bir markalaşma süreci kapsamında ki en önemli kişilerden birisidir. Temel hedefi, bir işletmeyi değer ve kalitesi ile birlikte gerçek bir güce dönüştürmektir. Bu hedefe ulaşma yolunda iyi bir iletişim yapısı, pazarlama yapısı ve kurumsal kimlik kazanılması gibi çözümler sağlanır. Uzman ekibimiz pazarlama ve satış stratejilerinden başlamak üzere kurumsal iletişim kanallarını oluşturur, hedef kitle üzerine analizler gerçekleştirir. Birçok farklı konuda fikirler ortaya koyarak büyük faydalar sağlar. 

Kapsamlı bir şekilde marka danışmanlığı hizmetleri alındığında, firmamız tarafından sunulan temel bir yapı bulunmaktadır. Bu bağlamda uzman ekibimiz işletmeyi bir bütün halinde görür, küçük resimden büyük resme doğru kapsamlı bir analiz gerçekleştirir. İletişim becerileri konusunda her zaman farklılığa sahip olan uzman ekibimiz kurumsal iletişimde de rahat bir dil sağlanmasına yardımcı olur. 

Marka Danışmanı rakipler arasında markanızın sıyrılmasını ve daha yaratıcı bir yapıya sahip olmasını hedefler. Bu nedenle bir markanın oluşturulmasından Marka Tescil aşamasına kadar her noktada hizmet verir. Yani sıfırdan bir marka yaratılması konusunda da tecrübelerimiz sayesinde Marka Araştırma çalışmaları dahi gerçekleştiririz. Nihai noktada uzman ekibimiz, doğru tercihleri ve etkili yönlendirmeleri sağlayarak markayı zirveye taşır.

Marka Danışmanlığı Neden Önemlidir?

Kuruluş öncesinden başlamak üzere kuruluş aşamasına ve sonrasına dair bir işletmenin Marka Araştırma çalışmalarından başlamak üzere her aşamada markalaşma sürecinin profesyonel bir yönetim haline getirilmesi önemlidir. Büyük çapta ve çok büyük sermaye ile kurulacak bir işletme ilk aşamada bu profesyonel kademeyi oluşturarak, profesyonel personelleri bünyesinde bulundurabilir. Ancak daha küçük boyutlu işletmeler genellikle Marka Araştırma sürecinden başlamak üzere danışmanlardan hizmet alır. 

Başarılı bir markalaşma sürecini tamamlamak açısından firmamız üzerinden alabileceğiniz Marka Danışmanlığı Hizmetleri sayesinde bir marka değeri elde etme yolunda daha iyi bir ilerleme sağlanabilir. Değişen dünya içerisinde dijital yeniliklere de ayak uyduracak şekilde bir marka yaratmak için danışmanlık hem maliyet konusunda hem de geçerli bir sonuç elde etme konusunda büyük bir katkı sunmaktadır. Etkili ve doğru bir danışmanlık sayesinde hem maddi hem manevi anlamda daha büyük başarılar daha kısa süreçte ve gerçekçi bir yapı ile elde edilebilir. 

Marka Danışmanlığı Hizmet Aşamaları Nelerdir?

Marka Danışmanı tarafından verilecek hizmetlerde belirli aşamalar yer alır. Bu aşamalar doğru bir şekilde tamamlanarak bir sonraki aşamaya geçildiğinde, marka yaratma sürecinde sorunsuz bir ilerleyiş elde edilebilir. Bir işletmenin geçerli bir markaya sahip olması, ürün ve hizmetlerini dünya pazarına sunabilmesi ve kurumsal bir yapıya kavuşması için danışmanlık hizmetimiz bu aşamaları daha kolay bir hale getirir. 

Marka Danışmanı tarafından verilecek hizmetlerde öncelikle nitelikli bir analiz işlemi gerçekleştirilir. Bu analizlerde kurumsal yapıya uygun bir markanın oluşturulabilmesi için Marka Araştırma gibi bir çok aşama bulunur. Zira Marka Araştırma doğru marka ismini ve eşleşmesini kurabilmek hepsinden büyük bir önem arz etmektedir. 

Bugün ister küçük bir mağaza ister büyük bir yatırımcı tarafından kurulmuş bir işletmede Marka Araştırma çok önemli bir süreç oluşturmaktadır. Çünkü yapılan seçimler ile birlikte ilerleyen aşamalarda Marka Tescil yapılacaktır ve tescil edilmiş bir markanın değiştirilmesi daha zor olacaktır. 

Yapılan Marka Araştırma işlemleri ile birlikte toplanan tüm veriler ortaya koyulduğunda, bir stratejik planlama gerçekleştirilir. Planlama içerisinde hedefler, tüketici ihtiyaçları, algılar ve davranış değişiklikleri gibi noktalar yer almaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında marka için bir logo tasarımı yapılır, basılı ürünler hazırlanır, dekorasyon hazırlanır, personel elbiseleri, Web Sayfası, Sosyal Medya Hesapları, açık hava reklamları, televizyon reklamları gibi tüm tasarımlar gerçekleştirilir. Yani bir marka kimliği elde edilir. 

Marka kimliğinin elde edilmesi sonrasında da marka için bir kurumsal kimlik elde edilmesi gerekir. Çünkü Marka Tescil çalışmalarının yapılabilmesi için markanın mutlak şekilde bir kurumsal kimliğe sahip olması gerekir. Kurumsal kimlik açısından da firmamız tarafından yapılan tasarımlar ile birlikte marka için dikkat çekici bir logo, basılı materyaller, kurumsal görseller, web sayfası ve reklam-tanıtım malzemeleri hazırlanır. Kullanılacak bu malzemeler ile birlikte artık Marka Tescil aşamasına geçilebilir. 

Marka Tescil aşamasında danışmanlar tarafından verilen hizmet ile birlikte markaya sahip olan ve ürünleri anlatan tüm görseller ve materyaller tescil işlemine alınır. Resmi prosedürler sayesinde ve resmi makamlar üzerinden gerçekleştirilen marka tescil işlemleri çok daha teferruatlı bir aşama oluşturmaktadır. Zira bir marka sahip olunan kişi tarafından tescil edilmediğinde, tam olarak sahiplik yani hukuki hak elde edilmez. 

Ülkemizde marka tescil işlemleri Türk Patent Enstitüsü üzerinden gerçekleştirilir ve bu konuda da danışmanlık önemli bir fayda sağlamaktadır. Profesyonel bir ekiple çalışılması sayesinde tescil edilen bir marka ile birlikte ürün ve hizmetlerinizi koruyarak, logonuzu koruyabilir, bilgilerinizin başkaları tarafından kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Bu avantaj rakiplerinizle aranızda büyük bir fark oluşmasını sağlarken, aynı zamanda da kurumsal kimliğinizi tamamlamanıza yardımcı olur. Yani markasını sürekli bir şekilde korumak isteyen her işletme, Marka Tescil hizmetlerimizi tercih etmelidir. 

Aslında danışmanlık hizmetlerinde tescil işlemleri için öncelikle Marka Araştırma sürecinde çok yüksek bir özen gösterilir. Çünkü bir markanın tescil edilmesi ve tamamen sahiplenilmesi için uzun yıllar boyunca halk arasında kabul edilmiş, beğenilmiş ve değişmez bir kaliteye sahip olması önemlidir. 

Artık oluşturulmuş, tescil edilmiş ve kabul edilmiş bir marka ile birlikte danışmanlık sürecine devam edilmesi için amaçlar ve gelecek hedefler belirlenir. Yani bu amaçla misyon ve vizyon oluşturma gibi adımlar üzerinde durulur. Vizyon sayesinde hedefler belirlenirken, misyon sayesinde belirlenen bu hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmalar ve atılan adımlar belirlenir. 

Ulusal Ve Uluslararası Alanda Marka Değeri Elde Etme

Kademeli bir şekilde gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleri ile birlikte marka bir gerçeğe dönüştükten sonra artık Marka Danışmanı bir üst aşamada hizmetler verecektir. Bu aşama hem yurtiçinde hem de yurtdışında bilinen ve fark edilen bir marka yaratmayı ifade etmektedir. 

Türkiye'de bilinen bir marka özellikle internet üzerinde, kamuoyunda veya basında her zaman ön plana çıkan bir yapıya sahip olacaktır. Bu kapsamda Marka Danışmanı markanın daha fazla duyulması ve unutulmayacak bir yapıya sahip olması için devamlı yönetim sağlayarak daha geniş kapsamlı stratejiler yürütür. 

Danışmanlık hizmetleri başarılı bir hale gelmiş markanızın gücünü korumaya devam etmesi için televizyon, sosyal medya ve internet üzerinde reklamları sürdürür ve markayı daha aşina bir hale getirir. İşletme hayatınızda katkı sağlayacak bu hizmet ile birlikte Marka Araştırma sürecinden markanın büyümesine kadar her zaman güvenilir, uygun maliyetli ve başarılı bir hizmet elde edebilirsiniz.

HEMEN TIKLA

BİZİMLE ZİRVEYE ULAŞ!